Lampedesign

Lampeproducenten Vita bad mig om at hjælpe dem med at udvikle deres lamper.

Den grundlæggende struktur for lampen lå fast, så det handlede om at finde frem til hvordan nogle nye skærme, kunne få en række nye udtryk.

Jeg fandt frem til en række spændende materialer man kunne lave skærmene i – og derudover en række forsøg med former; for, bagefter at kunne se lampens samlede udtryk.

Jeg lavede en 3D-model, for at kunne visualisere udtrykket for de forskellige forslag, som derefter kunne bruges som produktionsskabelon.