Logo, branding
& visuel identitet

Visuel personlighed

Hvem er din virksomhed? Ligesom der er forskel på mennesker og temperament, er der også forskel på hvordan en virksomhed vil fremstå udadtil – men også indadtil. Vi skal finde frem til virksomhedens personlighed og vise den frem.

Et grafisk fingeraftryk

Et logo skal ses som et unikt symbol, der identificerer virksomheden og gerne give et praj om de gennemgående værdier, I gerne vil gøre opmærksom på. Det kan opfattes som en visuel nedkogt bouillonterning, der giver en enkel men kompakt idé om virksomheden.

STIKORD & SERVICES

‘Hvem’ er projektet?

Hvad handler projektet om? Lad os starte med at få sat nogle drømme, retningslinier og perspektiver op for projektet.

Persona

Hvis dit projekt har en form for kendemærker og personlighed? Kan vi finde frem til nogle særegne træk ved virksomheden, som kan give mening og identitet i et logo?

Dit publikum

Véd du hvem din målgruppe/publikum er – og hvad de vil sætte pris på, ved din visuelle identitet?

Bomærke

Når vi taler om logoer, forstår man det ofte som det, der kaldes bomærket. Det er en form for ikon eller grafisk form, der kan stå for sig selv.

Logotype

Logotypen er den måde firmanavnet fremstår på. Den kan følges med et bomærke – men hvis logotypen er særegen nok, kan den stå alene og udgøre det samlede logo.

Layout, farve & type

Har du i forvejen en idé om hvilken stil og tone dit projekt gerne skal kunne udtrykke?

EKSEMPLER PÅ LOGOER & VISUEL IDENTITET

EKSEMPLER PÅ GRAFISK DESIGN & BRANDING