Profil

Muligheder

Design er en spændende disciplin, der kan bruges i mange sammenhænge til at fremme jeres udtryk, omdømme og bundlinie.

Jeg er nok hvad man vil kalde en pragmatisk designnørd, der ser begrebet ‘design’, som en metode til at kunne forbedre og udvikle mange aspekter i tilværelsen, ved netop at forsøge at nå til bunds i hvad der virkelig er væsenligt, god kvalitet og brugbart.

Jeg tilbyder designassistance til firmaer og projekter, der har brug for at få tilrettelagt og formgivet visuelle identiteter, hjemmesider, koncepter og fysiske produkter.

Målet er at nå frem til et gennemtænkt design, der vil være en afgørende fordel for forbrugeren/publikum – og dermed for jer, som projekt eller virksomhed.

Kompetencer

Den vigtigeste egenskab som designer, er at kunne forestille sig hvordan forskellige idéer, krav og muligheder mødes i en færdig løsning. En dygtig designer er udstyret med en fornuftig fantasi, som kan hjælpe med at få enderne til at mødes – og måske endda binde en sløjfe.

Undervejs skal der holdes fast i en fornuftig designprocess, så projektet skrider fremad i et fornuftigt tempo. Der skal tages mange valg, som skal tages på de rigtige tidspunkter, så man undgår dobbeltarbejde.

Samtidigt skal fantasien og den flygtige fornemmelse for designets endelige form og kvalitet, næres og dyrkes, så man har større chance for at nå frem til lige dét, der gør at det endelige produkt føles helt rigtigt; og måske endda fantastisk.

Netværk

Når det handler om at skabe et sublimt design, er det ofte nødvendigt at arbejde på tværs af faggrænser med ny- og gennemtænkning af produktet eller projektet for øje.

Det er ikke sjældent, at flere forskellige faggrupper – f.eks. brugere, programmører, psykologer, pædagoger, ingeniører og producenter – for at nævne nogen – skal arbejde sammen i en struktureret og tilrettelagt designprocess.

Det er derfor vigtigt at kunne skabe og holde styr på et netværk, der er særligt sammensat til opgaven, for bedst muligt at kunne ramme plet med sit design.

Økonomi

Et godt design kan vise sig at være kostbart, men ikke nødvendigvis dyrt.

Prisen for et designprojekt aftales som ofte på forhånd, hvor budget, ambitioner og tid opvejes.

Når det drejer sig om mere komplekse udviklingsprojekter er det en god idé at dele designprocessen op i perioder, hvorefter der afregnes efter hver periode. På den måde får man som projektholder en større sikkerhed og bedre kontrol med, hvad tiden og budgettet rent faktisk bliver brugt på.

david

David Christensen, f. 1978.

Jeg har arbejdet som freelance designer siden
1. februar  2000.

Uddannet cand.design fra Det Kongelige Danske Kunstakademi’s Designskole, linjen for industriel design.

Jeg blev bachelor i design fra Danmarks Designskole, institut for produktudvikling, i 2011.

Derudover er jeg uddannet entrepreneur-designer fra KEA (Københavns Erhvervsakademi) i Hellerup – der i store træk handler om at udvikle projekter og virksomheder ved hjælp af at krydse design, fantasi og kreativitet med forretningsplanlægning, markedsføring og entrepreneurskab.